Obchody Niedzieli Palmowej w Jerozolimie

Jak wyglądają obchody Niedzieli Palmowej w Jerozolimie? Odpowiedź znajdziecie Państwo w krótkim tekście autorstwa o. Jarosława Pagóra.

Cerkiew Jerozolimska od pierwszych wieków starała się jak najdokładniej „powtarzać” wydarzenia z życia Pana Jezusa. Naśladując uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy już w IV w. istniała procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza pątniczka Egeria w swoim słynnym pamiętniku. Według jej wspomnień patriarcha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Zmartwychwstania (Anastasis), gdzie sprawowano uroczystą liturgię.

Obecnie każdego roku w Sobotę Wskrzeszenia Łazarza na Górze Oliwnej zbierają się pielgrzymi z całego świata. Są wśród nich Grecy, Rosjanie, Serbowie, Rumuni, prawosławni z innych krajów i od kilku lat regularnie także grupa pielgrzymów z Polski. Miejsce gdzie gromadzą się pielgrzymi nazywa się Betfage (słow. Wifagija). Do licznie zgromadzonych przy miejscowej Cerkwi pielgrzymów przybywa patriarcha Jerozolimy i odbywa się krótka litania oraz poświęcenie palm. Lokalną tradycją jest przygotowywanie przez mniszki krzyżyków plecionych z listków palmowych, które są rozdawane jako błogosławieństwo dla wiernych przez Patriarchę.

Następnie rozpoczyna się formowanie procesji, która pod przewodnictwem Patriarchy wyrusza w stronę Bram Starego Miasta Jerozolimy. Wszyscy radośnie z palmami w ręku idą na spotkanie Jezusowi Chrystusowi przemierzając około 3 km drogi. Powszechnie i w wielu językach daje się słyszeć śpiewany troparion święta rozpoczynający się od słów „Powszechne zmartwychwstanie…”.

Po drodze pielgrzymi dwukrotnie zatrzymują się. Pierwszy raz przy świątyni koptyjskiej gdzie są uroczyście witani oraz drugi raz przy Grobie Matki Bożej. Po krótkiej modlitwie i przy pięknie bijących dzwonach kilkutysięczny orszak wyrusza dalej. Mnisi, kapłani, biskupi i wierni wchodzą przez bramę św. Szczepana i kierują się do domu św. Joakima i Anny, gdzie odbywa się nabożeństwo całonocnego czuwania.

W niedzielę zgodnie z ustawem Jerozolimskiej Cerkwi Św. Liturgia jest odprawiana przez Patriarchę Jerozolimy w Cerkwi Zmartwychwstania – naprzeciwko Grobu Pańskiego. Po uroczystej liturgii i kolejnym święceniu palm wierni uroczyście odprowadzają Patriarchę do Jego rezydencji. Część z nich uczestniczy w poczęstunku. Dzień ten patriarcha Jerozolimy spędza w otoczeniu pielgrzymów z całego świata w atmosferze serdeczności i braterskiej miłości.

autor: o. Jarosław Pagór

Relacja video z obchodów Niedzieli Palmowej w Jerozolimie w roku 2011r. (w j. angielskim)

Niedziela Palmowa w parafii św. Ducha:

Sobota:    godz. 17.00 Całonocne czuwanie / górna cerkiew

Niedziela: godz. 7.35       I Boska Liturgia / górna cerkiew

                  godz. 8.30       II Boska Liturgia – w j. polskim / dolna cerkiew

                  godz. 10.00     III Boska Liturgia / górna cerkiew

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *