Święto parafialne

Naszym świętem parafialnym jest drugi dzień
Zesłania Świętego Ducha na Apostołów,
in. Pięćdziesiątnicy – Dzień Świętego Ducha.

Jest to święto ruchome, zależne od daty Paschy.
W roku 2024 wypada ono  24 czerwca
(11 czerwca wg kalendarza juliańskiego).

Troparion, Kondakion oraz Uwielbienie (Wieliczanije)
Święta 
Pięćdziesiątnicy w języku cerkiewno-słowiańskim:
(kliknij w obrazek, aby powiększyć)

transliteracja Troparionu na język polski:

Błahosłowien jesi, Christie Boże nasz. Iże premudry łowcy jawlej,
nisposław im Ducha Swiataho, i tiemi ułowlej wsielennuju,
Czełowiekolubcze, sława Tiebie.

Tłumaczenie Troparionu na język polski:

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz,
któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego
i przez nich złowiwszy świat, Przyjacielu człowieka, chwała Tobie.

Troparion Święta Pięćdziesiątnicy w wykonaniu Parafialnego Chóru „Angelos”