ANGELOS

 

Chór ANGELOS   Parafii Prawosławnej p/w Świętego Ducha w Białymstoku funkcjonuje przy największej prawosławnej świątyni w Polsce i jednej z największych cerkwi w Europie. Jego działalność sięga początków parafii erygowanej w lutym 1983 roku. Oświęcenie świątyni miało miejsce 16 maja 1999 r. Wydarzeniu przewodniczył inicjator budowy, Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Zasadniczym zadaniem chóru Angelos jest śpiew podczas głównych nabożeństw roku liturgicznego sprawowanych w cerkwi św. Ducha. Poza tym chór aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalno-społecznych i religijnych swojego miasta i regionu. Doniosłym wydarzeniem było uświetnienie wizyty w Polsce Patriarchy Ekumenicznego (Konstantynopolitańskiego) Bartolomeusza I (1998). Zespół bierze udział w festiwalach muzyki cerkiewnej (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej), koncertach (m.in. 17.01.2016 na Zamku królewskim w Sandomierzu) i przeglądach chóralnych (Wieczory Kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej) oraz nagraniach telewizyjnych, radiowych i do portali internetowych.

Pierwszym dyrygentem chóru był Grzegorz Maksymiuk (1984-1991), następnie ks. protodiakon Eugeniusz Skowroński (1991-2014). Od października 2014 r. dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Angelos jest magister sztuki Ireneusz Ławreszuk – absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jako chórmistrz wielokrotnie wyróżniany był na prestiżowych festiwalach chóralnych, m.in. dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (2010, 2012) i Warszawskiej Wiośnie Chóralnej (2011). Jest wykładowcą kilku placówek artystycznych Podlasia. Obecnie jest również sekretarzem i członkiem jury Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Za swe zasługi na niwie artystyczno-religijnej został odznaczony zaszczytnym Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia.