Sakrament Małżeństwa

W celu ustalenia terminu ślubu, umówienia rozmowy przedślubnej oraz wszelkich sprawach związanych z Sakramentem Małżeństwa zapraszamy do kontaktu
z ks. Andrzejem Popławskim pod nr telefonu 507 616 703.

Poniżej informacje dotyczące terminów, w których nie sprawuje się Sakramentu Małżeństwa w latach 2021, 2022 oraz 2023:

TERMINY W ROKU 2021, W KTÓRYCH NIE SPRAWUJE SIĘ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. W okresie wielodniowych postów:
Wielkiego Postu*: 15 marca – 1 maja
przed świętem Apostołów Piotra i Pawła*:  28 czerwca – 11 lipca
przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy:  14 – 27 sierpnia
przed świętem Narodzenia Pańskiego: 28 listopada – 6 stycznia

2. W okresie tygodnia przed początkiem Wielkiego Postu* :
8 – 14 marca.

3. W okresie Swietłoj siedmicy tj. tygodnia po święcie Paschy*:
2 – 8 maja

4. W okresie od święta Narodzenia Pańskiego do święta Chrztu Pańskiego: 7 – 20 stycznia

5. W przeddzień 12 Wielkich Świąt

6. We wtorki, czwartki i soboty w ciągu całego roku

7. W dni szczególnie surowych dni postnych:
w przeddzień i dzień święta Ścięcia głowy Jana Chrzciciela: 10 – 11 września
w przeddzień i dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego: 26 – 27 września

8. W przeddzień i dzień świąt parafialnych w danej parafii*: 20 – 21 czerwca

* Terminy ruchome, zależne od daty Paschy

TERMINY W ROKU 2022, W KTÓRYCH
NIE SPRAWUJE SIĘ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. W okresie wielodniowych postów:
Wielkiego Postu*: 7 marca – 23 kwietnia
przed świętem Apostołów Piotra i Pawła*:  20 czerwca – 11 lipca
przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy:  14 – 27 sierpnia
przed świętem Narodzenia Pańskiego: 28 listopada – 6 stycznia

2. W tygodniu przed początkiem Wielkiego Postu* : 28 luty – 6 marca.

3. W okresie Swietłoj siedmicy tj. tygodnia po święcie Paschy*: 24 – 30 kwietnia

4. W okresie od święta Narodzenia Pańskiego do święta Chrztu Pańskiego:
   7 – 20 stycznia

5. W przeddzień 12 Wielkich Świąt

6. We wtorki, czwartki i soboty w ciągu całego roku

7. W dni szczególnie surowych dni postnych:
w przeddzień i dzień święta Ścięcia głowy Jana Chrzciciela: 10 – 11 września
w przeddzień i dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego: 26 – 27 września

8. W przeddzień i dzień świąt parafialnych w danej parafii*: 12 – 13 czerwca

* Terminy ruchome, zależne od daty Paschy


TERMINY W ROKU 2023, W KTÓRYCH
NIE SPRAWUJE SIĘ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. W okresie wielodniowych postów:
Wielkiego Postu*: 27 lutego – 15 kwietnia
przed świętem Apostołów Piotra i Pawła*:  12 czerwca – 11 lipca
przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy:  14 – 27 sierpnia
przed świętem Narodzenia Pańskiego: 28 listopada – 6 stycznia

2. W tygodniu przed początkiem Wielkiego Postu* : 20 lutego – 26 lutego.

3. W okresie Swietłoj siedmicy tj. tygodnia po święcie Paschy*: 16 – 22 kwietnia

4. W okresie od święta Narodzenia Pańskiego do święta Chrztu Pańskiego:
   7 – 20 stycznia

5. W przeddzień 12 Wielkich Świąt

6. We wtorki, czwartki i soboty w ciągu całego roku

7. W dni szczególnie surowych dni postnych:
w przeddzień i dzień święta Ścięcia głowy Jana Chrzciciela: 10 – 11 września
w przeddzień i dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego: 26 – 27 września

8. W przeddzień i dzień świąt parafialnych w danej parafii*: 4 – 5czerwca

* Terminy ruchome, zależne od daty Paschy