ŚWIĘTEGO DUCHA

Ks. Piotr Omelczuk

dsc_0100Ks. Piotr Omelczuk – urodził się 26 listopada 1985 r.
w Białymstoku. Po ukończeniu technikum elektrycznego podjął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym
w Warszawie, które ukończył w 2008 r. obroną pracy licencjackiej. W trakcie nauki w Seminarium rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, którą ukończył w 2011 r. uzyskując tytuł magistra teologii prawosławnej.
W latach 2008 – 11 r. studiował w Moskiewskiej Duchownej Akademii w Siergiejew Posadie w Rosji.
Dnia 28 lipca 2013 r. otrzymał święcenia diakonatu,
a 4 sierpnia 2013 r. miała miejsce jego chirotonia kapłańska z rąk JE Abp Jakuba. Od tego czasu
był on proboszczem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Dnia 1 października 2016 r. został mianowany wikariuszem naszej parafii. Dnia 28 maja 2018r., podczas Boskiej Liturgii w dniu Świętego Ducha został nagrodzony złotym krzyżem.