ŚWIĘTEGO DUCHA

O parafii

Parafia Prawosławna pw. Św. Ducha /
Dekanat Białostocki / Diecezja Białostocko-Gdańska

Data erygowania:

16 czerwca 1982

Proboszcz:

ks. mitrat Jerzy Boreczko

Wikariusze:

ks. prot. Mirosław Filimoniuk, ks. prot. Andrzej Popławski,
ks. Piotr Omelczuk, ks. Sylwester Klebus

Diakoni:

ks. protd. Eugeniusz Skowroński, ks. diak. Jan Tichoniuk

Chóry:

Parafialny „Angelos”, Młodzieżowy „Psalmodia”, Polskojęzyczny „Kardia”, Dziecięcy

Bractwa:

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Antoniuk,
Bractwo Cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego,

Zasięg terytorialny (dzielnice):

Antoniuk, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Wysoki Stoczek, Białostoczek, Młodych

Na terenie parafii znajdują się:

główna cerkiew pw. Św. Ducha,
dolna cerkiew pw. Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana radość”,
chrzcielnica, dzwonnica, dom parafialny,
Przedszkole Niepublicze „Aniołki”,
siedziba Radia Orthodoxia, wielofunkcyjne boisko.

Święto parafialne:

Dzień Świętego Ducha (święto ruchome – 51 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim)

Szczególnie obchodzone święta:

Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” – 9/22 grudnia
Św. Męczenników Ziem chełmskich i podlaskich – I niedziela czerwca

Konto parafii:

62 1020 1332 0000 1302 0026 0638
za ofiary serdeczne Spasi Hospodi