Informacje dotyczące sakramentów

TERMINY W ROKU 2020, W KTÓRYCH NIE SPRAWUJE SIĘ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. W okresie wielodniowych postów:

Wielkiego Postu*: 2 marca – 18 kwietnia
przed świętem Apostołów Piotra i Pawła*:  15 czerwca – 11 lipca
przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy:  14 – 27 sierpnia
przed świętem Narodzenia Pańskiego: 28 listopada – 6 stycznia

2. W okresie tygodnia przed początkiem Wielkiego Postu* :
24 luty – 1 marca.

3. W okresie Swietłoj siedmicy tj. tygodnia po święcie Paschy*:
19 – 25 kwietnia

4. W okresie od święta Narodzenia Pańskiego do święta Chrztu Pańskiego:    7 – 20 stycznia

5. W przeddzień 12 Wielkich Świąt

6. We wtorki, czwartki i soboty w ciągu całego roku jako przeddzień dni postnych

7. W dni szczególnie surowych dni postnych:
w przeddzień i dzień święta Ścięcia głowy Jana Chrzciciela:
10 – 11 września
w przeddzień i dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego:
26 – 27 września

8. W przeddzień i dzień świąt parafialnych w danej parafii*:
7 – 8 czerwca

* Terminy ruchome, zależne od daty Paschy

TERMINY W ROKU 2021, W KTÓRYCH NIE SPRAWUJE SIĘ
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. W okresie wielodniowych postów:
Wielkiego Postu*: 15 marca – 1maja
przed świętem Apostołów Piotra i Pawła*:  28 czerwca – 11 lipca
przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy:  14 – 27 sierpnia
przed świętem Narodzenia Pańskiego: 28 listopada – 6 stycznia

2. W okresie tygodnia przed początkiem Wielkiego Postu* :
8 – 14 marca.

3. W okresie Swietłoj siedmicy tj. tygodnia po święcie Paschy*:
2 – 8 maja

4. W okresie od święta Narodzenia Pańskiego do święta Chrztu Pańskiego: 7 – 20 stycznia

5. W przeddzień 12 Wielkich Świąt

6. We wtorki, czwartki i soboty w ciągu całego roku jako przeddzień dni postnych

7. W dni szczególnie surowych dni postnych:
w przeddzień i dzień święta Ścięcia głowy Jana Chrzciciela:
10 – 11 września
w przeddzień i dzień święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego:
26 – 27 września

8. W przeddzień i dzień świąt parafialnych w danej parafii*:
20 – 21 czerwca

* Terminy ruchome, zależne od daty Paschy