Ks. Andrzej Popławski

ks. Andrzej Poplawski

Ks. prot. Andrzej Popławski – jest wikariuszem w parafii św. Ducha. Urodził się 29.05.1966 r. w Hajnówce. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną
w Warszawie. Dnia 14.02.1999r. otrzymał święcenia diakonatu, a 7.03.1999r. kapłaństwa z rąk JE Metropolity Sawy.
W czasie swojej posługi kapłańskiej był wikariuszem w parafiach w Wasilkowie
oraz Zabłudowie. Od 2006r. pełni funkcję wizytatora ds. nauczania religii prawosławnej w Wydziale Katechetycznym Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Jest także kapelanem drużyny piłkarskiej Jagiellonia Białystok. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, ostatnio w roku 2017 prawem noszenia złotego krzyża z ozdobami.