KARDIA

Polskojęzyczny chór Kardia parafii prawosławnej św. Ducha w Białymstoku powstał w październiku 2005 roku z decyzji ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej, Abpa Jakuba w odpowiedzi na prośby wiernych. W krótkim czasie chór opanował utwory muzyki cerkiewnej adaptowane dla potrzeb polskiego języka liturgicznego. Zasadniczym zadaniem chóru Kardia jest śpiew na liturgiach oraz ślubach (w języku polskim). Oprócz tego zespół angażuje się w działalność kulturalną występując w festiwalach (Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu), koncertach (m.in. w Ornecie, Warszawie). Chór miał również okazję wystąpić w Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Białegostoku.

Do pierwszej liturgii chór przygotowała Agnieszka Leonkiewicz. Kolejną dyrygentką była Krystyna Misiukiewicz, następnie Joanna Józefowicz. Od października 2015r. chór prowadziła Agnieszka Zińczuk, a od Paschy 2018r. Anna Jakoniuk. Obecnie dyrygentem chóru jest Gabriel Jarocewicz. Zespół tworzą ludzie, którzy przez śpiew chcą świadczyć o swej wierze. W trakcie prób poruszamy wiele aspektów związanych z istotą śpiewu w trakcie liturgii, żywo dyskutujemy o tekstach liturgicznych, poruszamy także zagadnienia związane z emisją głosu oraz retoryką. Jesteśmy otwarci na nowych chórzystów oraz wszelkie propozycje związane z działalnością artystyczną.