Ks. Eugeniusz Skowroński

ks. Eugeniusz Skowronski

Ks. protd. Eugeniusz Skowroński – jest protodiakonem w parafii p.w. Św. Ducha. Urodził się 13.02.1958r. we wsi Zwierki. Ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, a także Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk JE Metropolity Sawy dnia 22 maja 1998r, choć posługę religijną rozpoczął jeszcze jako osoba świecka.
W latach 1981-86 był nauczycielem śpiewu cerkiewnego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W tym samym czasie prowadził chór
w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Białymstoku. W latach 1987-1991 był organizatorem, a także prowadzącym chóru w parafii
p.w. Św. Eufrozyny w South River w stanie New Jersy – USA. Od 1991r. rozpoczął swą posługę w parafii p.w. Św. Ducha w Białymstoku
z funkcją prowadzenia chóru parafialnego oraz dziecięcego.
W 1994 r. został powołany przez JE Metropolitę Sawę do służby
w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego z funkcją dyrygenta chóru wojskowego. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany przez władze cerkiewne i państwowe.