ks. Mirosław Filimoniuk

Ks. pks. Miroslaw Filimoniukrot. Mirosław Filimoniuk – jest wikariuszem w parafii p.w. Św. Ducha. Urodził się 4.09.1964r.w Hajnówce. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną
w Warszawie, a także podyplomowe studia
na Wydziale Ekonomicznym UW. Święcenia diakonatu przyjął z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej Abp Sawy w dniu 25.10.1995r, a dzień później otrzymał święcenia kapłaństwa. Przez wiele lat był wikariuszem parafii p.w. Św. Eliasza na białostockich Dojlidach.
Od 2006r. pełni funkcję wizytatora ds. nauczania religii prawosławnej
w Wydziale Katechetycznym Diecezji Białostocko-Gdańskiej, natomiast od 2008r. jest kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białymstoku. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, ostatnio w roku 2015 prawem noszenia krzyża z ozdobami.