ks. Władysław Masajło

Ks. prot. Władysław Masajło –  jest wikariuszem
w parafii św. Ducha od 01.08.2020r. Urodził się 23.11.1961r. w Białymstoku. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Dnia 07.01.1986r. otrzymał święcenia diakonatu, a 15.03.1986r. kapłaństwa z rąk
JE Biskupa Sawy – obecnego Metropolity. W czasie swojej posługi kapłańskiej był proboszczem parafii w Jurowlanach (1986-1988) i Jacznie (1988-2004), oraz wikariuszem w parafii św. Jerzego w Białymstoku (2004-2020). Jest opiekunem duchownym Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im.
10 Pułku Ułanów Litewskich
w Białymstoku. Za pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, ostatnio w roku 2013r. prawem noszenia złotego krzyża
z ozdobami.