ŚWIĘTEGO DUCHA

ks. Mitrat Jerzy Boreczko

ks. Jerzy Boreczko

Ks. mitrat Jerzy Boreczko – proboszcz parafii
p.w. Św. Ducha. Urodził się 19.10.1941r. we wsi Lewkowo – Stare. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne
w Warszawie oraz Uniwersytet we Wrocławiu na Wydziale Filologii Rosyjskiej. Posługę religijną w Cerkwi rozpoczął jako dyrygent chóru w Choroszczy, a następnie
w Boćkach. Święcenia diakonatu otrzymał dnia 01.09.1962r., a prezbitera dnia 07.09.1962r. z rąk
JE śp. Ks. Bpa Bazylego we Wrocławiu z jednoczesnym skierowaniem do pracy duszpasterskiej w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Po dwunastu latach posługi religijnej w Wałczu kolejno duchową opieką objął wiernych w Parafii Częstochowa. Rok 1975 stał się rokiem przełomowym z uwagi na przeniesienie do Białegostoku. W tym czasie pełnił funkcję wikariusza
w Dojlidach-Białystok, a następnie wikariusza w katedrze w Białymstoku.
Wkrótce JE Ks. Arcybiskup Sawa powierzył budowę cerkwi św. Ducha – największej prawosławnej świątyni w Polsce – mianując najpierw wikariuszem, a 01.02.1983r. proboszczem już nowoerygowanej parafii p.w. Św. Ducha w Białymstoku, w której nadal jest proboszczem. Pełnił także dodatkowo społecznie szereg obowiązków m.in.: Zastępcy Członka Rady Metropolitalnej w Warszawie, Wizytatora nauczania religii w szkołach, Sekretarza Kurii Diecezjalnej, Zastępcy Dziekana, a obecnie Dziekana Okręgu Białostockiego oraz Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Bilateralnej
Katolicko-Prawosławnej. Za posługę na rzecz Cerkwi odznaczony został wieloma wyróżnieniami, a ostatnio w 2012r. prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami.