ŚWIĘTEGO DUCHA

PSALMODIA

Młodzieżowy chór Psalmodia został zorganizowany w 1985 roku przez Kirę Boreczko.
Po półrocznym przygotowaniu młodzież zaczęła śpiewać na nabożeństwach w świątyni parafialnej. W październiku 1986 roku, na krótko chór objął Aleksander Łysynkiewicz,
po którym, jeszcze w tym samym roku, dyrygentem chóru młodzieżowego został
lektor Bogdan Pura. Początkowo chór nie posiadał własnej nazwy – nazwa Psalmodia, oznaczająca „śpiewanie psalmów” została przyjęta w 2004 roku. W 2018 roku w niedzielę Antypaschy chór po wieloletniej działalności opuścił lektor Bogdan Pura, natomiast jego kierownikiem została Agnieszka Zińczuk – studentka Uniwerstytetu Muzycznego w Warszawie z filią w Białmystoku, która od 2015 prowadziła zespół wokalny Kardia, śpiewający podczas Liturgii sprawowanej w jęz. polskim.