PSALMODIA

Młodzieżowy chór Psalmodia został zorganizowany w 1985 roku przez Kirę Boreczko. Po półrocznym przygotowaniu młodzież zaczęła śpiewać na nabożeństwach w świątyni parafialnej. W październiku 1986 roku, na krótko chór objął Aleksander Łysynkiewicz, po którym, jeszcze w tym samym roku, dyrygentem chóru młodzieżowego został lektor Bogdan Pura. Początkowo chór nie posiadał własnej nazwy – nazwa Psalmodia, oznaczająca „śpiewanie psalmów” została przyjęta w 2004 roku. W 2018 roku w niedzielę Antypaschy chór po wieloletniej działalności opuścił lektor Bogdan Pura, natomiast jego kierownikiem została Agnieszka Zińczuk – studentka Uniwerstytetu Muzycznego w Warszawie z filią w Białmystoku. Z dniem 1 września 2020r. chór objeła pani Vita Kociubajło wieloletnia dyrygentka chóru parafii pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, chóru Woskliknowienije, a także chóru Miasta Hajnówka.

Zapraszamy na fanpage chóru – https://www.facebook.com/chorswducha