ŚWIĘTEGO DUCHA

PSALMODIA

Młodzieżowy chór Psalmodia został zorganizowany w 1985 roku przez Kirę Boreczko. Po półrocznym przygotowaniu młodzież zaczęła śpiewać na nabożeństwach w świątyni parafialnej. W październiku 1986 roku, na krótko chór objął Aleksander Łysynkiewicz, po którym, jeszcze w tym samym roku, dyrygentem chóru młodzieżowego został Bogdan Pura (piastujący to stanowisko do dnia dzisiejszego). Początkowo chór nie posiadał własnej nazwy – nazwa Psalmodia, oznaczająca „śpiewanie psalmów” została przyjęta w 2004 roku.