Zaproszenie na Dzień Świętego Ducha

Bracia i Siostry !

W kalendarzu liturgicznym w 50-ty dzień po Zmartwychwstaniu czcimy Świętą Trójcę, Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów, święto przypadające zawsze w niedzielę. Dzień kolejny – poniedziałek w szczególny sposób oddajemy cześć Świętemu Duchowi.

Kim jest Święty Duch? Jest Bogiem. Trzecią Osobą Świętej Trójcy. Jest miłością. Jest niewidzialną i potężną siłą. Ma różne imiona: Jest Duchem Prawdy, Pocieszycielem, Duchem Bożym, Tchnieniem Wszechmocnego, Łaską Bożą.

Jego misją jest uświęcenie naszego życia, naszej pracy, prowadzi nas do pełnej prawdy. Obdarza nas swoimi darami: mądrością, rozumem, wiedzą, męstwem pobożnością. Będąc pozbawienie tych darów życie nasze jest bardzo ubogie, staje się utrudnione. Zatem prawda ta winna być czynnikiem pobudzającym i zachęcającym nas do wzmożonego wysiłku celem zdobywania Łaski Świętego Ducha.

Ten dzień zbliża się. W niedzielę 12 czerwca o godz. 17:00 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku rozpoczną się uroczystości związane z wychwalaniem Świętego Ducha. Dnia następnego, poniedziałek o godzinie 10:00, główna uroczystość- Boska Liturgia, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

Z uwagi na szczególny charakter święta pragnę zaprosić wszystkich do modlitwy. Wznieśmy  ją wspólnie. Wspólnie pomódlmy się o Boże dary, dary nam niezbędne. Pomódlmy się i za zdrowie swoje, naszych rodzin, a także pomyślność w naszym kraju. Niech popłynie ona z głębi naszych serc tak, aby Duch Święty przyszedł i zamieszkał w nas.

Z miłością w Chrystusie,
ks. mitrat Jerzy Boreczko

­

Program uroczystości:

12.06.2022r. Niedziela

godz. 17:00    Całonocne Czuwanie

13.06.2022r. Poniedziałek

godz. 8:45      Oświęcenie Wody

godz. 9:30      Powitanie JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

godz. 10:00    Boska Liturgia i uroczysta procesja

godz. 17:00    Akatyst Świętego Ducha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *