Zaproszenie na święto parafialne

Już w najbliższy poniedziałek, tj. 5 czerwca 2017r. przeżywać będziemy Dzień Świętego Ducha

Drodzy Bracia i Siostry !

Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy w naszych cerkwiach radosny troparion Zmartwychwstania Pańskiego, a także witaliśmy się paschalnym pozdrowieniem Chrystos Woskresie –
Woistinu Woskresie
. Dziś znajdujemy się w przededniu równie wielkiego święta Troicy,
Zesłania Świętego Ducha na apostołów.

Drugi dzień tego radosnego wydarzenia poświęcony jest w całości wychwalaniu Króla
Niebios, Pocieszyciela, Ducha prawdy, który wszędzie jest i wszystko napełnia.
Cerkiew
na całymświecie będzie tego dnia opiewać Skarbnicę wszelkiego Dobra i Dawcę Życia. Szczególne modlitwy o to, aby przyszedł i zamieszkał w nas i oczyścił nas ze wszelkiej
skazy i
zbawił o Dobry dusze nasze będą tego dnia zanoszone na Antoniuku, w cerkwi
Świętego Ducha.

Uroczystości rozpoczną się już w niedzielę 4 czerwca, o godz. 17.00 nabożeństwem Całonocnego Czuwania, natomiast w poniedziałek 5 czerwca o godz. 9.00 będzie sprawowany obrzęd Małego Poświęcenia Wody, na godzinę 9.40 zaplanowane jest przywitanie
JE Najprzewielebniejszego Grzegorza, Biskupa Supraskiego, który w asyście białostockiego duchowieństwa będzie przewodniczyć rozpoczynającej się o godzinie 10.00 świątecznej Boskiej Liturgii. W tym dniu wspólnie wznieśmy modlitwę do Św. Ducha prosząc
o zdrowie, zgodę i pomyślność naszych rodzin i spokój w naszym kraju.

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy
im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat, Przyjacielu człowieka, chwała Tobie.

Proboszcz Parafii Św. Ducha w Białymstoku

Ks. mitrat. Jerzy Boreczko
___________________________________________________________________________

H A R M O N O G R A M   U R O C Z Y S T O Ś C I :

Niedziela 4-06-2017r.
godz. 17.00
Całonocne czuwanie / górna cerkiew

Poniedziałek 5-06-2017r.
godz. 9.00
Małe poświęcenie wody / plac cerkiewny

godz. 9.40 Powitanie JE Najprzewielebniejszego Grzegorza, Biskupa Supraskiego

godz. 10.00 Uroczysta Boska Liturgia św. Jana Złotoustego / górna cerkiew

godz. 17.00 Akatyst do Świętego Ducha / górna cerkiew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *