Zbliżając się do święta Narodzenia Pańskiego

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy święto Wprowadzenia Najświętszej Bogarodzicy
do świątyni.

To jedno z Dwunastu Wielkich Świąt zbliża nas do świętowania Narodzenia Pańskiego,
nie tylko w wymiarze czasowym, ale przede wszystkim, w wymiarze duchowym.
Oto podczas nabożeństwa Całonocnego czuwania usłyszeliśmy radosny zwiastun w postaci świątecznej katabasji: Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie ! Chrystus
na ziemi wznieście się na niebiosa ! Śpiewaj Panu cała ziemio, z weselem zaśpiewajcie ludzie, albowiem się wysławił.
W tradycji naszych ziem z tym hymnem związany jest bogobojny obyczaj śpiewania kolęd już na pięć tygodni przed samym świętem Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

Należy pamiętać, aby owa przedterminowa radość nie zaburzyła naszych duchowych
i cielesnych wysiłków. Znajdujemy się w okresie postu filipowego, który ma na celu przygotować nas na przyjście Zbawiciela. To przygotowanie nie powinno ograniczać się
jedynie do wyłączenia z jadłospisu produktów mięsnych, nabiału, a w niektóre dni także ryb
i oleju. Nasz post powinien być przede wszystkim czasem wzmożonej modlitwy, poznawania Pisma Świętego i naprawiana relacji międzyludzkich. Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli
– o ten pokój właśnie powinniśmy dbać szykując się
do Narodzin Pana.

 

Najlepszym narzędziem do łagodzenia waśni i szerzenia pokoju jest Sakrament Eucharystii,
do którego przystępować powinniśmy jak najczęściej. Jak czytamy w piątej modlitwie przed przyjęciem Świętych Tajemnic, przystępujemy do Nich : (…) ku odwadze i miłości ku Tobie,
ku poprawie życia i umocnieniu, ku wzrastaniu cnoty i doskonałości
(…). Tylko poprzez Eucharystię możemy pokonać nasze słabości, odejść od złych przyzwyczajeń, stać się doskonałymi by godnie przyjąć przychodzącego na świat Naszego Pana. Niech okres postu będzie więc tym momentem, w którym zdecydujemy się na wyznanie naszych grzechów
w Sakramencie Spowiedzi i przyjęcie Świętych Darów Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

 

Zapraszamy wiernych naszej parafii do udziału w Sakramentach Spowiedzi i Eucharystii
na codziennych Boskich Liturgiach odprawianych o godz. 8.30 w dolnej cerkwi.
Bardzo prosimy o przystępowanie do Sakramentu Spowiedzi podczas Całonocnego czuwania w soboty o 17.00 w górnej cerkwi, bądź po wcześniejszym umówieniu się z Ojcem duchowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *