ŚWIĘTEGO DUCHA

Ogłoszenie – prace adaptacyjne

Bractwo św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku
​wraz z 

Parafią prawosławną

Św. Ducha w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok

zaprasza do złożenia ofert na 

wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole 

w ramach projektu „Rozwijaj się w przedszkolu”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 Szczegółowe informacje znajdują się w
Zapytanie ofertowe nr 1BCARPOWP2016

Zapytanie ofertowe nr 1BCARPOWP2016 wersja 2

Uzupełnienie ogłoszenia roboty budowlane

Serdecznie zapraszam
​ks. Jerzy Boreczko

Proboszcz Parafii Prawosławnej

 Św. Ducha w Białymstoku