ŚWIĘTEGO DUCHA

ks. Sylwester Klebus

Ks. Sylwester Klebus –  jest wikariuszem
w parafii Św. Ducha. Urodził się 24.01.1987r.
w Białymstoku. Ukończył XIV Liceum profilowane
w Białymstoku. Następnie kontynuował naukę
w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 2009 roku obroną pracy licencjackiej. Kolejnym etapem edukacji było podjęcie studiów
na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej którą
ukończył w 2014 roku obroną pracy magisterskiej.
Dnia 08.09.2013 w białostockiej katedrze otrzymał święcenia diakońskie. Natomiast chirotonię kapłańską otrzymał z rąk JE Abp Jakuba w dniu 15.09.2013 roku.
W latach 01.10.2013 – 31.10.2017 był wikariuszem
parafii pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie. Dnia 01.11.2017 został mianowany jako wikariusz naszej parafii.  Dnia 28 maja 2018r., podczas Boskiej Liturgii w dniu Świętego Ducha został nagrodzony kamiławką.