Ks. Jan Tichoniuk

ks. Jan Tichoniuk

Ks. protod. Jan Tichoniuk – jest protodiakonem-psalmistą w parafii Św. Ducha. Urodził się 26.09.1989r. w Białymstoku. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, a także Uniwersytet w Białymstoku. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk JE Abp Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej dnia 13.09.2015r. W latach 2012-2015r. był dyrygentem chóru parafii p.w. Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce oraz katechetą w tamtejszych szkołach.
Od 1 lipca 2015r. jest psalmistą w naszej parafii. Dnia 8 czerwca 2020r., podczas Boskiej Liturgii w dniu Świętego Ducha został nagrodzony protodiakoństwem.