ŚWIĘTEGO DUCHA

Ks. Jan Tichoniuk

ks. Jan Tichoniuk

Ks. diak. Jan Tichoniuk – jest diakonem-psalmistą
w parafii Św. Ducha. Urodził się 26.09.1989r. w Białymstoku. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, a także Uniwersytet w Białymstoku. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk JE Abp Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej dnia 13.09.2015r.
W latach 2012-2015r. był dyrygentem chóru parafii
p.w. Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce,
a także katechetą w tamtejszych szkołach. Od 1 lipca 2015r. jest psalmistą w naszej parafii. Dnia 28 maja 2018r., podczas Boskiej Liturgii w dniu Świętego Ducha został nagrodzony podwójnym orarionem.