ŚWIĘTEGO DUCHA

ks. Andrzej Bierezowiec

ks. Andrzej Bierezowiec

Ks. mitrat Andrzej Bierezowiec – jest wikariuszem
w parafii p.w. Św. Ducha. Urodził się 22.08.1937r we wsi Łapuchówka. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną
w Warszawie. Dnia 20.02.1966r. otrzymał święcenia diakonatu, zaś 28.02.1966r. został wyświęcony
na prezbitra przez JE śp. Metropolitę Stefana.
Po święceniach niósł posługę w wielu parafiach,
m.in.:w Braniewie, Górowie Iławeckim, Ostrowie Północnym, Zabłudowie i Białymstoku. W latach 1989-90 służył w parafii św. Mikołaja w Nowym Jorku. Był jednym
z pierwszych opiekunów BMP przy parafii św. Ducha,
a do dnia dzisiejszego pełni obowiązki parafialnego kronikarza. Ksiądz Andrzej jest także aktywnym twórcą poezji religijnej, a wiersze jego autorstwa zostały wydane w kilku tomikach. Za posługę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, m.in. prawem noszenia mitry (1999 r.) orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia oraz II stopnia z ozdobami.