Prelekcja w świetlicy parafialnej

W dniu 18.02.2024r. Bractwo św. Atanazego Brzeskiego przy Parafii św. Ducha wraz z opiekunem duchownym    o. Mirosławem Filimoniuk zorganizowało prelekcję na temat Kodeks Supraski – Jego Jubileuszowe Obchody.Prelegentem był prof. Aleksander Naumow, historyk kultury, wykładowca na Uniwersytecie Jagielońskimoraz Universita’ Ca Foscari w Wenecji. Obecnie  jest związany z Akademią Supraską. Prowadzi badanianad piśmiennictwem cerkiewno-słowiańskim i kulturą Prawosławia.O. Mirosław Filimoniuk  przedstawił wykładowcę i powitał wszystkich zebranych.Profesor przedstawił Kodeks Supraski jako najstarszy w Polsce i jedyny na świecie rękopis spisany w językustaro-cerkiewno-słowiańskim. Jest to zbiór żywotów świętych i nauk Ojców. Powstał w X w. w jednymz Monasterów w okolicy Preslawia, stolicy ówczesnego Państwa Bałkańskiego.Opowiadał, iż w 1823r. wileński prof. ks. Michał Bobrowski badając archiwa Supraskiego Monasteru odnalazłcenny rękopis Kodeksu. Jest to zabytek piśmiennictwa słowiańskiego, który został wpisany na listę pamięciświata UNESCO. Nadmienił, iż przetłumaczony został w 2023r. przez 30 specjalistów na język polski jako języknowożytny. Tłumaczenia podjęła się Fundacja Oikonomos wraz z Książnicą Podlaską.Uchwałą sejmiku województwa podlaskiego Rok 2023 został ustanowiony Rokiem Kodeksu Supraskiegoi był uroczyście obchodzony. Zorganizowano w dniach 23-24.09.2023r. Międzynarodową Konferencję Naukowąpoświęconą unikalnemu zabytkowi piśmiennictwa. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zaplanowany  jest cykl kolejnych prelekcji.Zapraszamy serdecznie.

Zarząd Bractwa św. Atanazego Brzeskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *