Zaproszenie na dzień Świętego Ducha – święto parafialne 2023

Podczas każdej Boskiej Liturgii wyznajemy symbol naszej wiary : Wierzę w Świętego Ducha, Boga i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. O Bogu, o Świętym Duchu nie sposób mówić w oderwaniu od Pięćdziesiątnicy, która zawsze przypada w niedzielę, w pięćdziesiąty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa. W tym dniu czcimy Świętą Trójcę i zesłanie Świętego Ducha na Apostołów, a w dzień kolejny – poniedziałek – w szczególny dzień wychwalamy Świętego Ducha.

Kim jest Święty Duch?

Jest Trzecią Osobą Świętej Trójcy. Jest miłością. Jest niewidzialną i potężną siłą. Jest On niewyrażalny, ale obecny w świecie i w nas: wychowuje duszę człowieka, uczy ją, napomina, poucza. Czasami obdarza ją czułością, czasami radością, niekiedy smutkiem, a nawet bólem. Inspiruje do działania, oczyszcza i przemienia nasze serca i za każdym razem dąży aby dusza mogła cieszyć się swoim zdrowiem.

Kiedy krew przepływa w ciele wszystkie jego członki żyją, kiedy ruch krwi ustaje ciało obumiera. Analogiczny proces zachodzi z udziałem Świętego Ducha. Jeżeli nasze działania są bez łączności z Trzecią Osobą Trójcy Świętej obumieramy duchowo. Zatem prawda ta winna być szczególnym czynnikiem pobudzającym i zachęcającym nas do wzmożonego wysiłku celem zdobywania Łaski Świętego Ducha.

Ten szczególny dzień Łasi Bożej zbliża się.

4 czerwca w Niedzielę o godz. 17:00 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku rozpoczną się uroczystości związane z wychwaleniem Świętego Ducha. Dnia następnego, Poniedziałek o godz. 10:00 główna uroczystość – Boska Liturgia, której przewodniczyć będzie Hierarcha naszej Cerkwi w asyście licznie przybyłego Duchowieństwa.

Z uwagi na szczególny charakter święta zapraszam wszystkich do modlitwy. Wznieśmy ją wspólnie. Wspólnie pomódlmy się o Boże dary niezbędne dla nas. Pomódlmy się i za zdrowie swoje, naszych rodzin, a także pomyślność w naszym kraju i pokój na świecie.

Głowna uroczystość 5 czerwca godz. 10:00

                                                                      Proboszcz Parafii Świętego Ducha

                                                                                              ks. Jerzy Boreczko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *