Zaproszenie na Dzień Świętego Ducha 2021

Sława Iisusu Chrystu !

Drodzy parafianie, drodzy mieszkańcy miasta Białegostoku !

Minął wielkanocny okres, zamilkły radosne i miłe słowa Chrystos Woskresie. Dnia 10 czerwca uroczyście sprawowaliśmy Boską Liturgię na chwałę Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.

Poprzez Wniebowstąpienie naszego Zbawiciela może się nam wydawać, że zostaliśmy osieroceni, jak osieroca matka swoje dzieci gdy odchodzi od nich na zawsze. Czy tak jest w istocie?

Zagłębmy się w słowa Ewangelii wg św. Jana Teologa: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was – powiada Chrystus i dalej – Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela aby był z wami na wieki.

Tym Pocieszycielem jest Święty Duch, pochodzący od Boga Ojca. Łaską i wielką dobrocią Świętego Ducha w stosunku do Cerkwi – a więc do nas – jest napełnienie serc radością zbawienia ludzi wierzących, być ich nauczycielem, przewodnikiem w życiu, a także mocą i siłą w szerzeniu Ewangelii i prawdy.

Okres od Wniebowstąpienia do Pięćdziesiątnicy jest to czas na oczekiwanie na zesłanie Świętego Ducha. Ten moment jest już niedaleki. W niedzielę 20 czerwca we wszystkich prawosławnych cerkwiach rozbrzmiewać będą chwalebne pieśni dziękczynne i słowa modlitwy na chwałę św. Ducha.

Dnia następnego, w poniedziałek 21 czerwca b.r. o godz. 10.00 w cerkwi Św. Ducha na białostockim osiedlu Antoniuk będzie miała szczególna uroczystość – uroczystość ku czci Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. W tym dniu nasza cerkiew przeżywać będzie swoje święto parafialne. Liturgię sprawować będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście przybyłego duchowieństwa.

Bracie i Siostro !

Jeśli masz jakąkolwiek możliwość wziąć udział w tej
uroczystości na Antoniuku, skorzystaj ! Sprawy dnia codziennego odłóż
na inny czas. Zabiegaj o Świętego Ducha i niech Święty Duch
będzie mocą i siłą w twoim życiu.

Serdecznie zapraszam duchowieństwo, dzieci,
młodzież i was bracia i siostry.

Z miłością w Chrystusie ks. mitrat Jerzy Boreczko

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

20.06.2021r. Niedziela

godz. 17:00 Całonocne czuwanie

21.06.2021r. Poniedziałek

godz. 8:45 Małe Oświęcenie Wody

godz. 9:30 Powitanie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego JAKUBA
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

godz. 10:00 Boska Liturgia oraz uroczysta procesja

godz. 17:00 Akatyst ku czci Świętego Ducha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *