Dzień Świętego Ducha – zaproszenie na święto parafialne.

Drodzy Bracia i Siostry!

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Cerkiew Prawosławna przeżywa wyjątkowe dla swego istnienia wydarzenie – Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów. Uczniowie Chrystusa zebrani w wieczerniku zostali napełnieni łaską Trzeciej Osoby Trójcy Świętej i rozpoczęli swą działalność misyjną na całej ziemi, głosząc naukę Syna Bożego.

Kolejny dzień po Pięćdziesiątnicy poświęcony jest Świętemu Duchowi,
którego łaskami obdarzani jesteśmy wszyscy podczas całego naszego życia. Jego działanie obecne jest przede wszystkim podczas Sakramentów, które przyjmujemy ale także w życiu codziennym, gdy doświadczamy uzdrowień, pomyślności i radości.

Święty Duch jest patronem naszej parafii i głównej cerkwi, a dzień poświęcony Mu jest dla nas najważniejszym po Zmartwychwstaniu wydarzeniem, które rokrocznie zbiera tysiące wiernych na wspólnej modlitwie. Mamy nadzieję, że mimo wyjątkowej sytuacji panującej obecnie, również w tym roku spotkamy się w największej świątyni w Polsce, aby podziękować Świętemu Duchowi za wszystkie łaski którymi nas obdarzył.

Plan nabożeństw na Dzień Świętego Ducha 7-8 czerwca 2020r.

7 czerwca 2020r. – Niedziela:

godz. 17:00 Całonocne Czuwanie

8 czerwca 2020r. – Poniedziałek:

godz. 8:45 Małe poświęcenie wody

godz. 9:30 Powitanie Hierarchy naszej Cerkwi

godz. 10:00 Boska Liturgia

godz. 17:00 Akatyst do Świętego Ducha

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach:
Dzieci, Młodzież wraz z Rodzicami i Opiekunami oraz Was Wszystkich
Bracia i Siostry !

Proboszcz parafii Św. Ducha w Białymstoku
ks. Jerzy Boreczko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *