Dzień Świętego Ducha – święto parafialne 2019


Bracie i Siostro !

Jeśli masz jakąkolwiek możliwość wziąć udział w uroczystości Świętego Ducha na Antoniuku, skorzystaj ! Sprawy dnia codziennego odłóż na inny czas. Zabiegaj o Świętego Ducha i niech Święty Duch będzie mocą
i siłą w twoim życiu.

Serdecznie zapraszamy Duchowieństwo, Dzieci, Młodzież
i Was Bracia i Siostry !

16 czerwca 2019r. Niedziela
godz. 17:00 Całonocne Czuwanie

17 czerwca Poniedziałek
godz. 8:45 Molebien z małym oświęceniem wody
godz. 9:30
Powitanie JE Najprzewielebniejszego JAKUBA Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego
godz. 10:00
Świąteczna Boska Liturgia oraz procesja
godz. 17:00 Akatyst ku czci Świętego Ducha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *