Zaproszenie na Dzień Świętego Ducha – święto parafialne

Sława Iisusu Chrystu !

Drodzy parafianie, drodzy mieszkańcy miasta Białegostoku !

Minął wielkanocny okres, zamilkły radosne i miłe słowa Chrystos Woskresie.
Dnia 17 maja w czwartek uroczyście sprawowaliśmy Boską Liturgię na chwałę
Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.

Poprzez Wniebowstąpienie naszego Zbawiciela może się nam wydawać,
że zostaliśmy osieroceni, jak osieroca matka swoje dzieci gdy odchodzi od nich
na zawsze. Czy tak jest w istocie?

Zagłębmy się w słowa Ewangelii wg św. Jana Teologa: Nie zostawię was sierotami,
przyjdę do was
– powiada Chrystus i dalej – Ja prosić będę Ojca i da wam innego
Pocieszyciela aby był z wami na wieki
.

Tym Pocieszycielem jest Święty Duch, pochodzący od Boga Ojca. Łaską
i wielką dobrocią Świętego Ducha w stosunku do Cerkwi – a więc do nas –
jest napełnienie serc radością zbawienia ludzi wierzących, być ich nauczycielem,
przewodnikiem w życiu, a także mocą i siłą w szerzeniu Ewangelii i prawdy.

Okres od Wniebowstąpienia do Pięćdziesiątnicy jest to czas na oczekiwanie
na zesłanie Świętego Ducha. Ten moment jest już niedaleki. W najbliższą
niedzielę we wszystkich prawosławnych cerkwiach rozbrzmiewać będą chwalebne
pieśni dziękczynne i słowa modlitwy na chwałę św. Ducha.

Dnia następnego, w poniedziałek 28 maja b.r. o godz. 10.00 w cerkwi Św. Ducha
na białostockim osiedlu Antoniuk będzie miała szczególna uroczystość
– uroczystość ku czci Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. W tym dniu nasza cerkiew
przeżywać będzie swoje święto parafialne. Liturgię sprawować będą
JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański
oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski w asyście przybyłego duchowieństwa.

Bracie i Siostro !

Jeśli masz jakąkolwiek możliwość wziąć udział w tej uroczystości na Antoniuku,
skorzystaj ! Sprawy dnia codziennego odłóż na inny czas. Zabiegaj o Świętego
Ducha i niech Święty Duch będzie mocą i siłą w twoim życiu.

Serdecznie zapraszam duchowieństwo, dzieci, młodzież i was bracia i siostry.

 

Z miłością w Chrystusie ks. mitrat Jerzy Boreczko

 

27 – 05 – 2018r. Niedziela – Dzień Świętej Trójcy

 

godz. 17:00 Całonocne czuwanie przed świętem parafialnym  / górna cerkiew

 

28 – 05 – 2018r. DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA

 

godz. 8:45       Molebien z małym oświęceniem wody

godz. 9:30       Powitanie JE Najprzewielebniejszego JAKUBA Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz JE Najprzewielebniejszego ANDRZEJA
Biskupa Supraskiego

godz. 10:00     Uroczysta Boska Liturgia / górna cerkiew
z procesją – krestnym chodom

godz. 17:00     Akatyst do Świętego Ducha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *