Harmonogram w Wielkim Tygodniu i Tygodniu Paschalnym 2018

Niedziela Palmowa 1-04-2018r.
KRÓLEWSKI WJAZD CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY

Spowiedź rozpoczynamy od godziny 7.10

godz. 7.30       I Boska Liturgia / górna cerkiew

godz. 8.30       II Boska Liturgia / dolna cerkiew

godz. 10.00     III Boska Liturgia / górna cerkiew

godz. 17.00     Jutrznia Wielkiego Poniedziałku / dolna cerkiew

 

W I E L K I   T Y D Z I E Ń

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK 2-04-2018r.

godz. 8.30       Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów / dolna cerkiew
( Sakrament Spowiedzi i Eucharystii )

 

WIELKI WTOREK 3-04-2018r.

godz. 8.30       Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów / dolna cerkiew
( Sakrament Spowiedzi i Eucharystii )

godz. 16.00     Sakrament Namaszczenia Chorych – Jeleoswiaszczenije                              oraz Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów / górna cerkiew
( Sakrament Spowiedzi i Eucharystii )

 

 WIELKA ŚRODA 4-04-2018r.

godz. 8.30       Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów / dolna cerkiew
( Sakrament Spowiedzi i Eucharystii )

 

 WIELKI CZWARTEK 5-04-2018r. Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy –                                                            Ustanowienie Sakramentu Św. Eucharystii

godz. 8.30       Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego   / dolna cerkiew
( Sakrament Spowiedzi i Eucharystii )

godz. 17.00     Jutrznia Wielkiego Piątku z czyt. 12 Ewangelii / górna cerkiew

 

 WIELKI PIĄTEK 6-04-2018r. Wspomnienie Męki Pańskiej.
Wigilia Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy

godz. 8.30       Królewskie godziny kanoniczne – Carskije czasy / dolna cerkiew

godz. 14.00     Wieczernia z wynosem Św. Płaszczenicy / górna cerkiew

godz. 17.00     Jutrznia Wielkiej Soboty oraz Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy z czynem pogrzebu Jezusa Chrystusa  – czynom Pohrebienija Iisusa Chrysta  / górna cerkiew

 

WIELKA SOBOTA 7-04-2018r.
ZWIASTOWANIE PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY

godz. 7.00       Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego  / górna cerkiew

godz. 11.00 – 20.00   Święcenie pokarmów / górna cerkiew 

godz. 23.30     Połunoszcznica / górna cerkiew

 

T Y D Z I E Ń   P A S C H A L N Y

 

NIEDZIELA PASCHALNA. 8.04.2018r.
ZMARTWYCHWSTANIE PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. SWIETŁOJE CHRYSTOWO WOSKRESIENIJE.

godz. 00.00     Paschalna procesja. Uroczysta Paschalna Jutrznia                                        oraz Boska Liturgia Św. Jana Złotoustego / górna cerkiew

godz. 14.00     Świąteczna Wielka Wieczernia / górna cerkiew

 

PONIEDZIAŁEK PASCHALNY 9-04-2018r.

godz. 9.00       Boska Liturgia św. Jana Złotoustego                                                                                        oraz Świąteczna Procesja / górna cerkiew

godz. 17.00     Świąteczna Wieczernia / górna cerkiew

 

WTOREK PASCHALNY 10-04-2018r. Wspomnienie Zmarłych

godz. 8.30       Boska Liturgia św. Jana Złotoustego                                                                                        oraz Ogólna Panichida / górna cerkiew

 

ŚRODA PASCHALNA 11-04-2018r.

godz. 8.30       Boska Liturgia Św. Jana Złotoustego / dolna cerkiew
CZWARTEK PASCHALNY 12-04-2018r.

godz. 8.30       Boska Liturgia Św. Jana Złotoustego / dolna cerkiew

 

PIĄTEK PASCHALNY 13-04-2018r.     

godz. 8.30       Boska Liturgia Św. Jana Złotoustego / dolna cerkiew

SOBOTA PASCHALNA 14-04-2018r.

godz. 8.30       Boska Liturgia św. Jana Złotoustego / dolna cerkiew      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *