Modlitwa za zmarłych w naszej parafii

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach odprawianych w naszej cerkwi w dniach
1 oraz 4 listopada.

W kalendarzu gregoriańskim 8 listopada a 26 października wg kalendarza juliańskiego jest dniem pamięci świętego męczennika Dymitra z Thessalonik. Święty żył na przełomie III i IV wieku i był synem wysoko postawionego urzędnika przy dworze cesarskim. Poniósł męczeńską śmierć, a z powodu jego posługi żołnierskiej stał się patronem obrońców ojczyzny oraz wiary prawosławnej.

Każdego roku w sobotę poprzedzającą dzień pamięci Św. Dymitra, Cerkiew daje nam możliwość szczególnej modlitwy za dusze zmarłych. Dzień ten określany bywa jako Sobota Rodzicielska św. Dymitra (cs. Dimitrijewskaja roditielskaja subbota) i stanowi jedną z dziewięciu sobót, w kalendarzu cerkiewnym, w których w szczególny sposób wspomina się zmarłych.

Doszukując się przyczyn wyznaczenia rodzicielskiej soboty przed dniem św. Dymitra należy odnieść się do okoliczności historycznych XIV-wiecznej Rusi. 8 września 1380 roku, wielki książę Dymitr Doński odniósł chwalebne zwycięstwo na Kulikowym Polu, pokonując przywódcę Złotej Ordy i rozpoczynając tym samym proces tworzenia niezależnej formy państwowości. Wracający z pola bitwy wielki książę odwiedził Troicko-Sergiejewską Ławrę, gdzie miało miejsce nabożeństwo za dusze zmarłych prawosławnych rycerzy, którzy polegli w boju za ojczystą ziemię. Wśród rodzin zmarłych radość zwycięstwa mieszała się z goryczą utraty bliskich. Od tego czasu na Rusi, corocznie w sobotę przed dniem św. Dymitra sprawowane były nabożeństwa za dusze zmarłych żołnierzy, a z czasem modlitwami w tym dniu objęto także wszystkich zmarłych prawosławnych chrześcijan.

W tradycji naszego kraju istnieje także inny dzień dla szczególnej modlitwy za zmarłych. Jest to dzień Wszystkich Świętych obchodzony w Kościele Rzymskokatolickim, jednak ze względu na możliwość odwiedzania nekropolii w tym dniu (jest to dzień wolny) w wielu cerkwiach również sprawowane będą panichidy.

Modlitwa za zmarłych jest szczególnym darem, który ofiarowujemy osobom nie żyjącym w tym świecie. Jest ona także świadectwem i potwierdzeniem naszej wiecznoj pamiati – wiecznej pamięci o zmarłych. Dlatego nie powinniśmy odrzucać żadnej możliwości tego wyjątkowego wspomnienia liturgicznego.

 

Zapraszamy:


1 listopada
środa – godz. 8.30 Boska Liturgia i Ogólna panichida
/
dolna cerkiew

4 listopada sobota – godz. 8.30 Boska Liturgia i Ogólna panichida
/ górna cerkiew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *