Dzień Świętego Ducha w naszej parafii

W miniony poniedziałek nasza parafia obchodziła swoje święto, Dzień Świętego Ducha.

Drugiego dnia święta Pięćdziesiątnicy Cerkiew wzywa nas do wychwalenia Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Szczególne uroczystości rokrocznie mają miejsce na białostockim osiedlu Antoniuk, gdzie znajduje się cerkiew, pod wezwaniem Świętego Ducha. Również tym razem, dnia 5 czerwca 2017r. największa prawosławna świątynia Polski wypełniła się po brzegi wiernymi, którzy przybyli by chwalić Króla Niebios i prosić Go, aby zbawił o Dobry dusze nasze.

W niedzielę wieczorem proboszcz parafii, ks. mitrat Jerzy Boreczko w asyście dziesięciu duchownych przewodniczył nabożeństwu całonocnego czuwania. Tradycyjnie podczas litiji wzniesione zostały prośby o wstawiennictwo Świętych, zachowanie w opiece Bożej naszej ojczyzny, władz duchowych, uchowanie miasta od głodu, wojny i wszelkiego niebezpieczeństwa. W trakcie jutrzni duchowni na przemian z chórem donośnym głosem śpiewali wieliczanije Życiodajnemu Duchowi, a zgromadzeni ludzie z wiarą i nadzieją  podchodzili
do jeleopomazanija.

Modlitwy w dzień Świętego Ducha rozpoczęły się około godziny dziewiątej, kiedy
to ks. prot. Mirosław Filimoniuk odprawił przy parafialnej krynoczce obrzęd Małego Oświęcenia Wody. Niedługo po zakończeniu wodoswiatnoho molebna, licznie przybyłe duchowieństwo  wyszło na spotkanie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza, Biskupa Supraskiego. Jak co roku nie zabrakło ojców, którzy duchowo dojrzewali pod okiem naszego nastojatiela stawiając pierwsze kroki w ołtarzu bądź chórze parafialnym. Zanim procesja dotarła przed ikonostas, Władykę przywitali kolejno: dzieci, młodzież zrzeszona w działającym przy parafii Bractwie, przewodniczący rady parafialnej – p. Włodzimierz Baranowski i wreszcie czcigodny gospodarz- proboszcz ks. Jerzy Boreczko.

Po przeczytaniu modlitw wejścia oraz czynie obłaczenija rozpoczęła się Boska Liturgia.
Już pierwsze akordy antyfonów śpiewanych przez chór Angelos podkreślały wyjątkowość
tego dnia. W dalszej części nabożeństwa także młodzieżowa Psalmodia oraz chór dziecięcy  prezentowały  utwory przygotowywane przez długie tygodnie – specjalnie na Troicę,
starając się ze wszystkich sił, by wyśpiewana przez nich modlitwa dotarła do samych serc stojących w cerkwi ludzi. Tuż przed Małym Wejściem Hierarcha wręczył naszemu wikariuszowi, ks. prot. Andrzejowi Popławskiemu – w nagrodę za pracę na rzecz Cerkwi – nagrodę paschalną, tj. prawo noszenia złotego krzyża z ozdobami. Po uroczystym przeczytaniu przez protodiakona Eugeniusza Skowrońskiego fragmentu Ewangelii wg Św. Mateusza ,
równie podniośle przemówił ks. prot. Piotr Augustyńczuk, który w swojej homilii podkreślił
jak wielkie znaczenie w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina ma działalność
Świętego Ducha.

Poruszającymi momentami w trakcie trwania Boskiej Liturgii były te , kiedy wypełniona po brzegi cerkiew niemal drżała od wspólnego śpiewania przez lud boży Wieruju, a także modlitwy pańskiej – Otcze Nasz. Kulminacyjną chwilą było przyjęcie sakramentu Św. Eucharystii, najpierw przez kler, a następnie przez wielu wiernych, którzy duchowo przygotowywali się do tego radosnego wydarzenia. Po wygłoszeniu przez Władykę rozesłania, kapłani przeszli na środek cerkwi,
skąd wyruszył uroczysty krestnyj chod. Po odczytaniu czterech fragmentów Ewangelii, wielokrotnym wzniesieniu modlitwy Hospodi pomiłuj oraz błogosławieństwie udzielonym poprzez pokropienie wodą święconą , nastąpiły życzenia mnohaja leta dla władz duchowych, ojczyzny oraz całej społeczności parafialnej na czele z proboszczem.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał JE Najprzewielebniejszy Grzegorz, Biskup Supraski, który w swoim słowie zwrócił uwagę na wychowanie młodych ludzi w wierze prawosławnej
i roli modlitwy do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Ks. Jerzy Boreczko jako gospodarz podziękował Władyce oraz duchowieństwu za wspólną modlitwę, dyrygentom :  Ireneuszowi Ławreszuk, Bogdanowi Pura i Katarzynie Rydzewskiej-Pietrzak za przygotowanie chórów do święta,
członkom rady parafialnej za ich ofiarność, a  wszystkim wiernym za liczne przybycie w tak ważnym dla parafii dniu.

Wkrótce w zakładce galeria zostanie udostępniona obszerna fotorelacja ze święta.

Zapraszamy także do wysłuchania retransmisji świątecznych nabożeństw Całonocnego czuwania, oraz Boskiej Liturgii dostępnych na stronie radia Orthodoxia:
http://orthodoxia.pl/nabozenstwo-calonocnego-czuwania-z-cerkwi-sw-ducha-retransmisja/

Święta Liturgia w parafii św. Ducha w Białymstoku- retransmisja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *