Wizyta Jego Świątobliwości Jana X Patriarchy Antiochii i całego Wschodu

     Dnia 21 sierpnia 2016 r. w białostockiej cerkwi p.w. św. Ducha została odsłużona uroczysta Św. Liturgia, która rozpoczęła szósty dzień wizyty Jego Świątobliwości Jana X Patriarchy Antiochii i Całego Wschodu  na polskich ziemiach.

     Około godziny 8.45 odbyło się powitanie Hierarchów przez licznie przybyłe duchowieństwo
na czele z proboszczem parafii św. Ducha i dziekanem okręgu białostockiego ks. mitratem Jerzym Boreczko. Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Świątobliwość Patriarcha Jan X w asyście Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, Jego Ekscelencji Metropolity Wysp Brytyjskich i Irlandii Silouana, Jego Ekscelencji Metropolity  Kitros, Katerini i Platamona Jerzego, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba,  Jego Ekscelencji Biskupa – przełożonego Stauropigialnego Monasteru św. Eliasza Kosty, Jego Ekscelencji Biskupa Supraskiego Grzegorza, Jego Ekscelencji Biskupa Siemiatyckiego Jerzego,
a także Archimandryty Parfeniusza, Archimandryty Andrzeja oraz dziekanów Diecezji Białostocko-Gdańskiej, duchownych z Syrii, Grecji i okręgu białostockiego.

     Uroczystości zebrały liczne rzesze wiernych przybyłych ze wszystkich białostockich parafii. Podczas Św. Liturgii byli obecni także zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: Jego Ekscelencja Henryk Ciereszko Biskup pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji białostockiej, Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski, Maciej Żywno wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
Adam Poliński wiceprezydent Białegostoku, Bazyli Piwnik przewodniczący Bractwa św. Cyryla
i Metodego w Polsce, prof. Joanicjusz Nazarko dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Sławomir Nazaruk radny miejski.

     Celebrowaną Boską Liturgię dopełniał śpiew chóru parafialnego „Angelos” pod dyrekcją pana Ireneusza Ławreszuka oraz zaproszony na tę uroczystość chór katedry p.w. Św. Mikołaja
w Białymstoku pod dyrekcją protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza.

     Po zakończonej Św. Liturgii Jego Ekscelencja Abp Jakub w swoim przemówieniu nakreślił historię Podlasia, które może poszczycić się głębokimi i bogatymi tradycjami, które zamieszkane jest przez ludzi wielu narodowości i wyznań, ale które również doświadczyło cierpień
i tragedii obu Wojen Światowych. Podkreślił jak wielką rolę odegrało Prawosławie
w kształtowaniu się duchowości na tych ziemiach. Zaznaczył, iż pomimo trudnej przeszłości historycznej „różnorodności wyznaniowej i narodowościowej cechującej nasze tereny staramy się żyć w zgodzie. Chcemy postrzegać tę różnorodność jako nasze bogactwo i chlubić się tym,
iż potrafimy żyć razem”. Zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej przekazał na ręce
Gościa ikonę Św. Męcz. Młodzieńca Gabriela wraz z cząsteczką Jego relikwii.

     Z kolei Jego Świątobliwość Jan X w słowie skierowanym do czcigodnych gości i wiernych mówił o tym, iż ani granice historyczne czy geograficzne nie są przeszkodą dla braterstwa dzieci bożych. „Jeśli nazywamy Go wszyscy swoim Ojcem, to oznacza to, że my jesteśmy braćmi.
Bóg jest dla mnie na tyle Ojcem, na ile ja jestem dla ciebie bratem. Podobnie, ja i ty jesteśmy braćmi w takim stopniu w jakim jesteśmy Jego dobrymi dziećmi”. Patriarcha po raz kolejny przypomniał wiernym mieszkającym w Polsce o bardzo trudnej sytuacji w Syrii i prosił o modlitwy: „ Szczególnie w tych trudnych dniach kiedy doświadcza ona znoju wojen, uprowadzeń,
zabójstw, wykorzenienia i terroryzmu. Módlcie się za Syrię, Liban i doświadczany Biski Wschód”.

     Zwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie przez oba chóry życzeń długich lat życia – mnohaja leta.

Wizyta Wielce B³ogos³awionego JANA X, Patriarchy Antiochii i ca³ego Wschoduórkiem. 6

Więcej zdjęć z wizyty Patriarchy w naszej galerii http://www.swietegoducha.cerkiew.pl/galeria/ oraz na stronie http://www.orthodox.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *