Odszedł ks. mitrat Włodzimierz Parfien

Dziś w nocy, po długiej chorobie zmarł ks. mitrat Włodzimierz Parfien, rezydent parafii pw. św. Ducha w Białymstoku.

Ks. mitrat Włodzimierz Parfien urodził się 12 czerwca 1940 r. w Grzebieniach na Podlasiu. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Bazylego święcenia diakońskie (9.10.1961), zaś święcenia kapłańskie z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego (7.03.1965).

Pierwszą parafią ks. diakona Włodzimierza była parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach, gdzie pełnił obowiązki psalmisty, a w latach 1962 – 65 była diakonem psalmistą w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Po otrzymaniu święceń kapłańskich oddelegowany został do parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy gdzie obowiązki proboszcza pełnił do 1971 r. Następnie w latach 1971-1978 pełnił obowiązki proboszcza parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Będąc proboszczem w Sokółce ukończył dwuletni kurs dla duchownych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1978 – 1981 był proboszczem w parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach, a w latach 1981 – 1982 proboszczem parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli.

Zgodnie z dekretem ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy ks. Włodzimierz w 1982 r. objął stanowisko wikariusza parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. W latach 1990 – 2010 pełnił obowiązki wikariusza parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku. W 2010 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku pozostając jednocześnie rezydentem parafii pw. św. Ducha.

Ks. Włodzimierz Parfien był wielokrotnie nagradzany za zasług dla Cerkwi w tym ostatnio w 2004 r. prawem noszenia mitry.

Panichida w intencji śp. ks. Włodzimierza Parfiena odbędzie się 17 maja o godz. 18:00 w cerkwi pw. św. Eliasza w Białymstoku. Boska Liturgia oraz obrzęd pogrzebu kapłana odbędzie się w 18 maja o godz. 9:00 również w cerkwi pw. św. Eliasza.

(protodiakon Wiaczesław Perek    za: orthodox.bialystok.pl/)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *